Email liên hệ

info@emart.vn

Điện thoại

(028) 3588 5678

Dịch vụ khách hàng

(028) 3895 5555

Mua hàng qua điện thoại

0932 798 737

KÊNH TIẾP NHẬN THÔNG TIN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH / BUSINESS ETHICS CHANNEL

● Bộ phận tiếp nhận: Kiểm toán nội bộ
● Thời gian tiếp nhận: Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 08h30 đến 17h30
● Điện thoại: (028) 3588 6999
● Hotline: 0909 100 953
● Email: internal_audit@emart.vn

 

Họ & tên

Danh xưng

Bộ phận liên hệ

Email

Điện Thoại

Tiêu đề

Nội dung tin nhắn

ĐƯỜNG DÂY NÓNGThông tin của bạn sẽ được tiếp nhận trong vòng 24 giờ!