Trách Nhiệm Xã Hội

Hoạt động xã hội tại cộng đồng địa phương

Emart vẫn luôn nỗ lực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện để đóng góp vào cộng đồng địa phương.

Cùng với các tổ chức tình nguyện địa phương và tổ chức phi chính phủ, chúng tôi mang hy vọng và ước mơ đến những gia đình kém may mắn, trẻ em cơ nhỡ, người khuyết tật, và người già neo đơn bằng nhiều chương trình và hoạt động khác nhau.

Chương trình “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”

Chương trình ký kết biên bản phối hợp giữa Emart và Ủy ban ATGT Quốc gia ngày 08/04/15 về việc trao tặng 50.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học.
ĐƯỜNG DÂY NÓNGThông tin của bạn sẽ được tiếp nhận trong vòng 24 giờ!