Giới Thiệu Về Hoạt Động Cộng Đồng

Emart là công ty kiến tạo giá trị phát triển cho cộng đồng địa phương và luôn tiếp tục phấn đấu để hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình.

Bốn khía cạnh trách nhiệm xã hội của EmartTuyên bố về trách nhiệm xã hội

Năm 2013, chúng tôi công bố mô hình quản trị doanh nghiệp như là trách nhiệm đối với xã hội. Đồng thời, với triết lý nền tảng trong việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế qua việc chủ động tuyển dụng nhân viên và phát triển kinh doanh, chúng tôi cam kết hết mình để:

• Vận hành bộ máy quản lý trung thực và công khai đúng với luật pháp và lương tâm.

• Toàn bộ nhân viên Emart cùng nhau tạo nên các đóng góp xã hội hữu ích.

• Đạt được sự phát triển song phương với công ty đối tác.

• Triển khai và xúc tiến bộ máy quản lý thân thiện với môi trường trong khi vẫn tập trung vào tương lai và môi trường sống.

Đường lối của chúng tôi trong việc quản lý hoạt động xã hội

Tiến hành ở cấp độ phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu (ISO 26000)
Môi Trường

Môi Trường

Phát triển các cửa hàng thân thiện môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính, phát triển và khuyến khích các sản phẩm thân thiện môi trường.
Cộng Đồng Địa Phương

Cộng Đồng Địa Phương

Tập trung đóng góp cho sự phát triển song phương với cộng đồng địa phương thông qua tuyển dụng và kinh doanh.
Người Tiêu Dùng

Người Tiêu Dùng

Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền của người tiêu dùng và tạo môi trường tin cậy cho khách hàng.
Cơ Cấu Sở Hữu

Cơ Cấu Sở Hữu

Tăng cường trách nhiệm quản lý của mỗi bộ phận và tuân thủ các nguyên tắc kinh doanh khi làm việc với công ty đối tác.
Hội Chợ Thương Mại

Hội Chợ Thương Mại

Đóng góp vào các hội chợ thương mại và tăng cường hỗ trợ trong sự phát triển song phương cùng các đối tác.
Luật Lao Động Và Nhân Quyền

Luật Lao Động Và Nhân Quyền

Tuân thủ nhân quyền và luật lao động, mở rộng tuyển dụng cho các khu vực khó khăn, và đóng góp vào hệ thống phúc lợi.
ĐƯỜNG DÂY NÓNGThông tin của bạn sẽ được tiếp nhận trong vòng 24 giờ!