Tổ Chức Minh Bạch

Tại Emart, chúng tôi cam kết vận hành hệ thống kinh doanh minh bạch.Cải Thiện Uy Tín Kinh Doanh Thông Qua Bộ Máy Quản Trị Minh Bạch

Cải Thiện Uy Tín Kinh Doanh Thông Qua Bộ Máy Quản Trị Minh Bạch

Nhằm cải thiện và duy trì uy tín cũng như danh tiếng trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi liên tục áp dụng các cách thức khác nhau để công khai bộ máy quản lý, bao gồm hệ thống kiểm toán nội bộ, các hoạt động xã hội riêng biệt, giám đốc điều hành độc lập, hệ thống kế toán điện tử, v.v để chứng minh cho khả năng thanh toán tài chính của công ty.
Mở Rộng Và Tăng Cường Hoạt Động Xã Hội

Mở Rộng Và Tăng Cường Hoạt Động Xã Hội

Chúng tôi có bộ phận hoạt động xã hội riêng biệt nhằm truyền tải triết lý kinh doanh của Emart trong việc trở thành một công ty có trách nhiệm đối với xã hội. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi tin rằng Emart có thể cam kết và thành công trong việc công khai bộ máy quản lý, chia sẻ sự phát triển, đóng góp xã hội, thân thiện với môi trường.
Cam Kết Với Tôn Chỉ Của Shinsegae

Cam Kết Với Tôn Chỉ Của Shinsegae

Tôn chỉ của Shinsegae không chỉ được xem là quy tắc ứng xử cho mọi thành viên trong tập đoàn, mà còn là lời chỉ dẫn để chúng tôi tiếp tục cam kết giữ gìn tổ chức minh bạch như là trách nhiệm đối với xã hội.
Vận Hành Chính Sách Lợi Ích Xã Hội Và Ba Hệ Thống Báo Cáo

Vận Hành Chính Sách Lợi Ích Xã Hội Và Ba Hệ Thống Báo Cáo

Hiện tại chúng tôi đang vận hành nhiều cách thức khác nhau liên quan đến chính sách lợi ích xã hội, bao gồm Chính sách báo cáo minh bạch, Chính sách chi trả của Shinsegae, và Chính sách tự nguyện công khai đối tác. Đồng thời, thông qua chính sách lợi ích xã hội, chúng tôi công nhận và tuyên dương thành tích của các nhân viên gương mẫu trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.
ĐƯỜNG DÂY NÓNGThông tin của bạn sẽ được tiếp nhận trong vòng 24 giờ!