Emart là một công ty tạo ra giá trị phấn đấu cho sự phát triển trong cộng đồng địa phương, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội của chúng tôi

Tổ chức dẫn đầu trong hoạt động cộng đồng EmartTuyên bố về trách nhiệm xã hội

Chúng tôi tuyên bố mô hình quản trị doanh nghiệp như là trách nhiệm đối với xã hội. Đồng thời, với triết lý nền tảng trong việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế thông qua việc chủ động tuyển dụng nhân viên và phát triển kinh doanh, chúng tôi cam kết hết mình để:
- Vận hành bộ máy quản lý trung thực và công khai đúng với luật pháp và lương tâm.
- Toàn bộ nhân viên Emart cùng nhau tạo nên các đóng góp xã hội hữu ích.
- Đạt được sự phát triển song phương với công ty đối tác.
- Triển khai và xúc tiến bộ máy quản lý thân thiện với môi trường trong khi vẫn tập trung vào tương lai và môi trường sống.

Hoạt động xã hội tại cộng đồng địa phương

Emart vẫn luôn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và đóng góp vào cộng đồng địa phương thông qua dự án “Sẻ chia hy vọng”.
Cùng với các tổ chức từ thiện địa phương và tổ chức phi chính phủ, chúng tôi mang hy vọng và ước mơ đến những gia đình kém may mắn, trẻ em cơ nhỡ, người khuyết tật, và người già neo đơn bằng nhiều chương trình và hoạt động khác nhau

Tại Emart, chúng tôi cam kết vận hành hệ thống kinh doanh minh bạch

Cải thiện tín nhiệm kinh doanh thông qua bộ máy quản trị minh bạch

Cải thiện tín nhiệm kinh doanh thông qua bộ máy quản trị minh bạch

Nhằm cải thiện và duy trì uy tín và danh tiếng trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi liên tục áp dụng các cách thức khác nhau để công khai bộ máy quản lý , bao gồm hệ thống kiểm toán nội bộ, các hoạt động xã hội riêng biệt, giám đốc điều hành độc lập, hệ thống kế toán điện tử, v.v để chứng minh cho khả năng thanh toán tài chính của công ty
Vận hành chính sách lợi ích xã hội và 3 hệ thống báo cáo

Vận hành chính sách lợi ích xã hội và 3 hệ thống báo cáo

Hiện tại chúng tôi đang vận hành nhiều cách thức khác nhau liên quan đến chính sách lợi ích xã hội, bao gồm Chính sách báo cáo minh bạch, Chính sách chi trả của Shinsegae, và Chính sách tự nguyện công khai đối tác. Đồng thời, thông qua chính sách lợi ích xã hội, chúng tôi công nhận và tuyên dương thành tích của các nhân viên gương mẫu trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty
Mở rộng và tăng cường hoạt động xã hội riêng biệt

Mở rộng và tăng cường hoạt động xã hội riêng biệt

Chúng tôi có bộ phận hoạt động xã hội riêng biệt nhằm truyền tải triết lý kinh doanh của Emart trong việc trở thành một công ty có trách nhiệm đối với xã hội. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi tin rằng Emart có thể cam kết và thành công trong việc công khai bộ máy quản lý, chia sẻ sự phát triển, đóng góp xã hội, và bộ máy quản trị thân thiện với môi trường
Cam kết với tôn chỉ của Shinsegae

Cam kết với tôn chỉ của Shinsegae

Tôn chỉ của Shinsegae không chỉ được xem là quy tắc ứng xử cho mọi thành viên trong tập đoàn, mà còn là lời chỉ dẫn để chúng tôi tiếp tục cam kết giữ gìn tổ chức minh bạch như là trách nhiệm đối với xã hội.
ĐƯỜNG DÂY NÓNGThông tin của bạn sẽ được tiếp nhận trong vòng 24 giờ!