Câu chuyện giữ gìn môi trường xanh đầu tiên của Emart

Khi chúng tôi nghĩ đến vấn đề môi trường toàn cầu trong thế kỷ 21, việc kiến tạo và gìn giữ môi trường bền vững là vấn đề thiết yếu cho sự cạnh tranh toàn cầu của một quốc gia, cũng như bất kỳ tổ chức kinh doanh nào, trong khi vẫn đóng góp vào chất lượng sống của nhân loại. Tại Emart, chúng tôi hỗ lực hết mình tạo nên một tương lai xanh và tươi sáng hơn cho môi trường sống và xã hội, đồng thời tiếp tục đảm nhận trách nhiệm cho mỗi hoạt động như là doanh nghiệp cá thể.

3 lĩnh vực quan trọng trong quản lý thân thiện với môi trường của Emart


ĐƯỜNG DÂY NÓNGThông tin của bạn sẽ được tiếp nhận trong vòng 24 giờ!